Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

La major part d’aquesta activitat la podeu trobar recollida en aquest web, a l’apartat de les visions.

Visions de l’OBSERVATORI: on es recopilen el conjunt de dades de cadascuna de les visions de l’illa de Formentera.

 • Visió sociodemogràfica
 • Visió turisme: inclou les subvisions de l’oferta, el comportament de la demanda, l’experiència del turista i la promoció turística
 • Visió ambiental
 • Visió de mobilitat
 • Visió econòmica
 • Visió del resident
 • Visió cultura i patrimoni
 • Visió d’educació i esports

I, a la resta d’apartats del web

 • L’Observatori: què és?
 • Activitats i funcions: memòria d’activitats
 • Centre de documentació: fons documental, hemeroteca, guies i documents de referència a l’illa de Formentera
 • Publicacions: publicacions pròpies i coedicions, butlletins digitals, dossiers digitals, col·laboracions amb mitjans de comunicació
 • Actualitat: agenda de les activitats i actes i recull de notícies sobre dades de Formentera
 • Recursos externs: recull d’enllaços d’interès sobre Formentera”

Observatori

L’Observatori és una entitat d’informació que neix dins el Consell Insular de Formentera i pretén conscienciar a la societat en general, i posar en coneixement l’illa de Formentera a través de dades.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.