L'Observatori

L’Observatori és una entitat d’informació que neix dins el Consell Insular de Formentera i pretén conscienciar a la societat en general, i posar en coneixement l’illa de Formentera a través de dades.

La seva creació respon a la necessitat de conèixer, estudiar i analitzar l’illa de Formentera a través de les dades, com ja s’ha comentat anteriorment, així com també, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació que afecten a l’illa en el marc d’un desenvolupament sostenible.

​Un dels principals objectius de l’Observatori es posar en valor i incrementar el coneixement que té la societat de l’illa de Formentera. En aquest sentit, l’Observatori serà l’espai de trobada entre el Consell Insular de Formentera, l’Administració Balear, les universitats, els col·lectius professionals, agents econòmics i socials, i el conjunt de la societat en tot allò que comporta la gestió i conservació de l’illa de Formentera.

​L’Observatori de dades pretén esser un centre d’estudi i seguiment de l’evolució sostenible de Formentera i dels actors que condicionen el seu dinamisme.

També vol convertir-se en un referent per a la recerca científica i tècnica.

Així doncs, l’Observatori és concebut com un centre de pensament i d’acció en relació al coneixement i l’evolució de Formentera a través de dades.

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.