Antenes de sensorització

ALTRES PROJECTES

Totes les visions

Antenes de sensorització. Estudi d'afluència de visitants (I)

Es presenten els primers resultats del projecte Antenes de sensorització a Formentera, implantat pel mes de juny de 2020 que estudia els fluxos de mobilitat i afluències de turistes, visitants i residents a diferents indrets dins l’illa de Formentera. Els gràfics següents representen l’afluència de visitants a diferents indrets de l’illa de Formentera segons el dia, mes i any. A través dels filtres podreu seleccionar aquella informació que volgueu conèixer. Recordau que per veure tots els panells heu de clicar les fletxes de la part inferior.

Antenes de sensorització. Estudi d'afluència de visitants (II)

Es presenten els resultats del projecte Antenes de sensorització a Formentera. Els gràfics següents representen l’afluència de visitants a diferents indrets de l’illa de Formentera segons la distribució del dia de la setmana i les diferents franges horàries del dia. El període de referència de les dades s’inicia a partir de l’any 2022 fins a l’actualitat. A través dels filtres podreu seleccionar aquella informació que volgueu conèixer. Recordau que per veure tots els panells heu de clicar les fletxes de la part inferior.

Antenes de sensorització. Estudi fluxos de mobilitat de visitants

Es presenta les dades relacionades amb els fluxos de mobilitat a Formentera en períodes de referència concrets. Tant el gràfic de fluxos com el mapa representa el % de mobilitat dels visitants a l’illa d’una localització a una altra.

Antenes de sensorització. Estudi fluxos de mobilitat de visitants

Es presenta el diagrama de fluxos de mobilitat a Formentera, en períodes de referència concrets, segons l’origen de partida i el destí.

Antenes de sensorització. Perfil dels visitants a Formentera

Es presenten les dades principals de l’estudi d’afluència de visitants a Formentera durant la temporada turística any en any

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.