Chatbot Hola WhatsApp Formentera

VISIÓ ALTRES PROJECTES

Totes les visions

Dades principals i distribució del Chatbot Hola WhatsApp Formentera

Es presenten les dades relacionades amb tota la informació del projecte Chatbot Hola WhatsApp Formentera, projecte en curs que pertany a l’àrea de promoció turística i que pretén donar respostes immediates i de qualitat a visitants i turistes que venen a Formentera a través del WhatsApp i al mateix temps agilitzar les tasques del departament, concretament el chatbot fa ús de la intel·ligència artificial, implementada i reconduïda pel mateix departament en base a l’experiència que ja tenen de les preguntes que solen realitzar turistes i visitants a Formentera. En els següents panells es farà referència a les dades principals des de l’any de la seva creació, així com també, a les dades relacionades amb la distribució de les entrades al chatbot per part dels usuaris, segons allò que volen saber i les consultes que fan. També el nombre d’usuaris que es connecten diàriament, l’idioma que utilitzen i la seva nacionalitat. Font: cuadro de mando HOLAWAP de EYOS comunicación digital.

Usuaris del chatbot segons la data

Es presenten les dades relacionades amb tota la informació dels usuaris que han fet ús del chatbot Hola WhatsApp Formentera segons la data. Recordau que podeu filtrar l’any, el trimestre, el mes i el dia.

Idioma i nacionalitat del usuaris

Es presenten les dades relacionades amb tota la informació dels usuaris que han fet ús del chatbot Hola WhatsApp Formentera segons l’idioma utilitzat i la seva nacionalitat.

Mapa nacionalitat dels usuaris segons la seva representació

Es presenten les dades relacionades amb tota la informació dels usuaris que han fet ús del chatbot Hola WhatsApp Formentera en un mapa coroplètic segons la seva nacionalitat.

Mapa coroplètic segons la nacionalitat dels usuaris

Es presenten les dades relacionades amb tota la informació dels usuaris que han fet ús del chatbot Hola WhatsApp Formentera en un mapa segons la seva nacionalitat.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.