Visió Ambiental

El medi ambient es pot definir com l’entorn o la suma total d’allò que ens envolta i que afecta i condiciona especialment les circumstàncies de vida de les persones o la societat en el seu conjunt.

La visió ambiental de Formentera comprèn el conjunt de valors naturals, socials i culturals existents a la illa, en un lloc i un moment determinat, que influeixen en la vida de l’home actual i en les generacions futures. És a dir, no es tracta només de l’espai en què es desenvolupa la vida sinó que també comprèn éssers vius, objectes, aigua, sòl, aire i les relacions entre ells, així com elements tan intangibles com la cultura. Aquesta accepció és menys habitual, però de gran transcendència, atès que els materials reaccionen d’una manera o d’una altra, segons el medi en què es puguin trobar.

En ecologia, economia i sociologia, la defensa del medi està unida al desenvolupament sostenible. Al segle XXI el medi està fortament lligat a la capacitat de càrrega humana i a l’efecte de la globalització que caracteritza aquesta època.

A partir de la Revolució Industrial els efectes de l’acció dels éssers humans sobre el medi ambient van adquirir la categoria de globals. Durant molt de temps aquests efectes van ser sempre negatius per a l’equilibri dels ecosistemes però tampoc hi havia preocupació social per aquests.

Tanmateix, a partir de la darrera dècada del segle XX, en el marc d’una societat progressivament més exigent amb la qualitat de l’entorn i a conseqüència de la globalització econòmica de mercat, el medi ambient va començar a ser un dels factors claus de competitivitat a les empreses i van començar a desenvolupar-se els sistemes de gestió mediambientals (SGMA).

El concepte de globalització, sobretot pel que fa al seu caire mediambiental, està molt relacionat amb el de sostenibilitat.

La sostenibilitat és un concepte econòmic, social i ecològic complex entorn de les relacions entre les societats i el medi ambient. Pretén ser una manera d’organitzar l’activitat humana de manera que la societat i els seus membres siguin capaços de satisfer les seves necessitats i expressar el seu potencial màxim en el present al mateix temps que es manté la biodiversitat i els ecosistemes naturals, i planejar i actuar per poder mantenir aquests ideals indefinidament. La sostenibilitat afecta a tots els nivells organitzatius, des del barri fins al planeta sencer. És sovint una qüestió controvertida.

L’Informe Brundtland de 1987 ho defineix tècnica i oficialment com a «satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat per satisfer les necessitats de les generacions futures.»

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.