Producció i demanda d’energia

VISIÓ AMBIENTAL

Totes les visions

Producció energia renovable - no renovable

Les dades representades en el panell es refereixen a la producció d’energia a Formentera segons si és renovable o no renovable. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut.

Producció energia renovable

Les dades representades en el panell es refereixen a la producció d’energia renovable a Formentera. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut.

Producció energia no renovable

Les dades representades en el panell es refereixen a la producció d’energia no renovable a Formentera. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut.

Producció i demanda d’energia

Les dades representades en el panell es refereixen a la producció i demanda d’energia a Formentera. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut

Producció d’energia

Les dades representades en el panell es refereixen a la producció d’energia a Formentera. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut.

Demanda d’energia

Les dades representades en el panell es refereixen a la demanda d’energia a Formentera. El període de referència comença des de l’any 2010 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en unitats de megawatts, en valors absoluts acumulats i en %. Pots filtrar les dades seleccionant l’any, el trimestre, el mes i l’atribut.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.