Visió Cultura i Patrimoni

El patrimoni cultural es defineix com el conjunt de béns, materials o immaterials, d’important valor pel coneixement, missatge, diàleg cultural o creences, en definitiva, pels valors que vehiculen sobre la identitat col·lectiva d’un poble, transmesos d’una generació a l’altra.

El patrimoni cultural a Formentera està constituït per tots els béns i valors culturals que són expressió de la identitat de l’illa, com ara la tradició, els costums i els hàbits, així com el conjunt de béns immaterials i materials, mobles i immobles, que tenen un especial interès històric, artístic, estètic, plàstic, arquitectònic, urbà, arqueològic, ambiental, ecològic, lingüístic, sonor, musical, audiovisual, fílmic, científic, testimonial, documental, literari, bibliogràfic, museològic, antropològic i les manifestacions, els productes i les representacions de la cultura popular.

De fet, el patrimoni cultural existeix perquè la societat li dona un valor. Hi ha tota una construcció social al seu voltant. Si tota una col·lectivitat aprecia en un objecte o en uns balls valor de patrimoni cultural, és perquè l’ésser humà és cultural. I, d’aquesta forma es construeix una identitat col·lectiva que es transmet de generació a generació com ja s’ha mencionat anteriorment. Les societats fabriquen béns materials i immaterials culturals. Els transmet a cada generació com a forma de superació de les adversitats.

La presa de consciència de tot plegat es fa a partir de l’aparició de l’anomenada sociologia de la memòria. L’ésser humà també posseeix memòria col·lectiva i és d’aquesta que apareix el patrimoni cultural.

Així el patrimoni cultural es pot classificar en patrimoni tangible, que es constitueix sobretot dels paisatges construïts, de l’arquitectura i de l’urbanisme, de jaciments arqueològics i geològics, de documents, manuscrits o objectes d’art, mobiliari, industrial o manufacturer, etc. I, el patrimoni intangible que pot adoptar diverses formes com ara el cant, els costums, balls, tradicions gastronòmiques, jocs, mites, contes i llegendes, testimoniatges, oficis xiquets, captació de tècniques i savoir-faire, etc.

Avui preservar i conservar el patrimoni cultural de qualsevol indret és un fet, una necessitat i una realitat. Però no sempre ha estat així, atès que el seu valor és subjectiu i moltes vegades es determina com a patrimoni cultural segons el seu capital simbòlic, aleshores la seva conservació total no sempre és possible. El valor que hi pugui atorgar una societat concreta determina que puguin haver-hi espolis, saquejos, destruccions, etc. Amb la Revolució Francesa, es quan per primera vegada, es construeix tota una noció de necessitat de conservar el patrimoni cultural.

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.