Casal de Joves

VISIÓ DEL RESIDENT

Totes les visions

Històric activitats Casal de Joves Formentera

Es presenta l’històric de les dades relacionades amb les activitats programades pel Casal de Joves de Formentera des de l’any 2020 fins l’actualitat, segons la tipologia de l’activitat i el títol de l’activitat en si mateixa.

Històric participació de joves al Casal segons gènere

Es presenta l’històric de les dades relacionades amb la participació dels joves al Casal segons el seu gènere, des de l’any 2020 fins l’actualitat.

Històric participació de joves al Casal segons l'edat

Es presenta l’històric de les dades relacionades amb la participació dels joves al Casal segons la seva edat, des de l’any 2020 fins l’actualitat.

Participació i activitats Casal de Joves 2020

Es presenten les dades relacionades amb les activitats programades i realitzades en el Casal de Joves dins l’any 2020. També es preseten les dades relacionades amb la participació de joves en les activitats del Casal de l’any 2020.

En els gràfics es presenten les dades del número d’activitats i la participació de joves segons els mesos de l’any i els trimestres.

Participació i activitats Casal de Joves 2021

Es presenten les dades relacionades amb les activitats programades i realitzades en el Casal de Joves dins l’any 2021. També es preseten les dades relacionades amb la participació de joves en les activitats del Casal de l’any 2021.

En els gràfics es presenten les dades del número d’activitats i la participació de joves segons els mesos de l’any i els trimestres.

Participació i activitats Casal de Joves 2022

Es presenten les dades relacionades amb les activitats programades i realitzades en el Casal de Joves dins l’any 2022. També es presenten les dades relacionades amb la participació de joves en les activitats del Casal de l’any 2022.

En els gràfics es presenten les dades del número d’activitats i la participació de joves segons els mesos i dies de l’any.

Participació i activitats Casal de Joves 2023

Es presenten les dades relacionades amb les activitats programades i realitzades en el Casal de Joves dins l’any 2023. També es presenten les dades relacionades amb la participació de joves en les activitats del Casal de l’any 2023.

En els gràfics es presenten les dades del número d’activitats i la participació de joves segons els mesos i dies de l’any.

Activitats Casal de Joves 2020

Es presenten les dades relacionades amb les activitats programades pel Casal de Joves de Formentera dins l’any 2020 segons la tipologia de l’activitat i el títol de l’activitat en si mateixa.

Activitats Casal de Joves 2021

Es presenten les dades relacionades amb les activitats programades pel Casal de Joves de Formentera dins l’any 2021 segons la tipologia de l’activitat i el títol de l’activitat en si mateixa.

Activitats Casal de Joves 2022

Es presenten les dades relacionades amb les activitats programades pel Casal de Joves de Formentera dins l’any 2022 segons la tipologia de l’activitat i el títol de l’activitat en si mateixa.

Activitats Casal de Joves 2023

Es presenten les dades relacionades amb les activitats programades pel Casal de Joves de Formentera dins l’any 2023 segons la tipologia de l’activitat i el títol de l’activitat en si mateixa.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.