Afiliacions

VISIÓ ECONÒMICA

Totes les visions

Històric afiliacions

Es presenta l’històric de les afiliacions a la Seguretat Social a Formentera, en totals acumulats. El període de referència comença a l’any 2016 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts, acumulats i en %. Pots filtrar les dades per any, trimestre, mes. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres. Pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres, així podràs veure com s’actualitza la informació en temps real.

Històric afiliacions per sector d’activitats

Es presenten les dades de les afiliacions a la Seguretat Social a Formentera, segons el sector, diferenciant entre el sector de serveis i el turístic. El període de referència comença a l’any 2009 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts, acumulats i en %. Pots filtrar les dades per any, trimestre i sector. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres, així podràs veure com s’actualitza la informació en temps real.

Històric afiliacions per tipus d’activitat-règim

Es presenten les dades de les afiliacions a la Seguretat Social segons el tipus d’activitat-règim de contracte realitzats a Formentera. El període de referència comença a l’any 2009 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts, acumulats i en %. Pots filtrar les dades per any, trimestre, mes i tipus d’activitat-règim de contracte. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres, així podràs veure com s’actualitza la informació en temps real.

Històric afiliacions per tipus de contracte

Es presenten les dades de les afiliacions a la Seguretat Social segons la tipologia i subtipologia de contracte realitzades a Formentera. El període de referència comença a l’any 2016 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts, acumulats i en %. Pots filtrar les dades per any, trimestre i tipus de contracte. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres.

Històric mensual afiliacions per tipus de contracte

Es presenten les dades de les afiliacions a la Seguretat Social mensualment, segons la tipologia i subtipologia de contracte realitzades a Formentera. El període de referència comença al mes de maig de l’any 2020 fins a l’actualitat.

Històric dels comptes de cotització per tipus d'activitat-règim

Es presenten les dades dels comptes de cotització per activitat-règim a la Seguretat Social. El període de referència comença a l’any 2016 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts, acumulats i en %. Pots filtrar les dades per any, trimestre, mes i tipus de contracte. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cadascun dels filtres.

Variació percentual trimestral i mensual del nombre d'afiliacions segons el tipus de contracte

El panell presenta les dades relacionades amb la variació percentual del nombre d’afiliacions trimestrals i mensuals segons el tipus de contracte en %.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.