Totes les visions

Històric atur segons el gènere i l’edat

El panell presenta les dades de l’històric de l’atur a Formentera des de l’any 2005 fins a l’actualitat, en relació a l’edat i el gènere de la població. Les dades es presenten en valors absoluts. Pots filtrar les dades per any, trimestre i mes. Recorda que pots seleccionar tants filtres com vulguis.

Històric atur segons el sector econòmic

El panell presenta les dades de l’històric de l’atur a Formentera des de l’any 2005 fins a l’actualitat, en relació al sector econòmic de treball. Les dades es presenten en valors absoluts. Pots filtrar les dades per any, trimestre i mes. Recorda que pots seleccionar tants filtres com vulguis.

Atur gènere masculí i edat en %

Es presenta l’atur a Formentera segons el gènere masculí i l’edat. Les dades es presenten en % acumulat i el període de referència comença a l’any 2005 fins a l’actualitat. És possible filtrar les dades segons l’any, el trimestre i el mes. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cada filtre i automàticament veuràs el % acumulat.

Atur gènere femení i edat en %

Es presenta l’atur a Formentera segons el gènere femení i l’edat. Les dades es presenten en % acumulat i el període de referència comença a l’any 2005 fins a l’actualitat. És possible filtrar les dades segons l’any, el trimestre i el mes. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cada filtre i automàticament veuràs el % acumulat.

Atur gènere masculí i femení i edat en %

Es presenta l’atur a Formentera segons el gènere masculí, femení i l’edat. Les dades es presenten en % acumulat i el període de referència comença a l’any 2005 fins a l’actualitat. És possible filtrar les dades segons l’any, el trimestre i el mes. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cada filtre i automàticament veuràs el % acumulat.

Atur per sectors econòmics en %

Es presenta l’atur a Formentera segons el sector econòmic. Les dades es presenten en % acumulat i el període de referència comença a l’any 2005 fins a l’actualitat. És possible filtrar les dades segons l’any, el trimestre i el mes. Recorda que pots seleccionar més d’una opció a cada filtre i automàticament veuràs el % acumulat.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.