Pressupost del Consell Insular de Formentera

VISIÓ ECONÒMICA

Totes les visions

Evolució del Pressupost General del Consell Insular i Ajuntament de Formentera any a any

Es presenten les dades relacionades amb l’evolució dels Pressuposts Generals del Consell Insular i Ajuntament de Formentera any a any. El període de referència comença a l’any 2001 fins a l’actualitat.

Històric de liquidació dels pressuposts consolidats a Formentera any a any.

Es presenten les dades relacionades amb la liquidació dels pressupots consolidats a Formentera des de l’any 2001 fins a l’actualitat.

Pressupost del Consell Insular de Formentera 2018

Es presenten els pressuposts del Consell Insular de Formentera corresponent a l’any 2018

Pressupost del Consell Insular de Formentera 2019

Es presenten els pressuposts del Consell Insular de Formentera corresponent a l’any 2019

Pressupost del Consell Insular de Formentera 2020

Es presenten els pressuposts del Consell Insular de Formentera corresponent a l’any 2020

Pressupost del Consell Insular de Formentera 2021

Es presenten els pressuposts del Consell Insular de Formentera corresponent a l’any 2021

Pressupost del Consell Insular de Formentera 2022

Es presenten els pressuposts del Consell Insular de Formentera corresponent a l’any 2022

Pressupost del Consell Insular de Formentera 2023

Es presenten els pressuposts del Consell Insular de Formentera corresponent a l’any 2023

Pressupost del Consell Insular de Formentera 2024

Es presenten els pressuposts del Consell Insular de Formentera corresponent a l’any 2024

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.