Escoles i activitats del Consell

VISIÓ EDUCACIÓ I ESPORTS

Totes les visions

Històric matrícules segons nivell educatiu

Es presenten les dades relacionades amb les matrícules realitzades en tots els nivells educatius des del curs 2019-2020 fins a l’actualitat a Formentera.

Matrícules segons nivell educatiu curs 2019-2020

El panell presenta les dades referents a les matrícules realitzades a tots els nivells educatius pel curs 2019-2020 a Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulats.

Matrícules segons nivell educatiu curs 2020-2021

El panell presenta les dades referents a les matrícules realitzades a tots els nivells educatius pel curs 2020-2021 a Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulats.

Matrícules segons nivell educatiu curs 2021-2022

El panell presenta les dades referents a les matrícules realitzades a tots els nivells educatius pel curs 2021-2022 a Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulats.

Matrícules segons nivell educatiu curs 2022-2023

El panell presenta les dades referents a les matrícules realitzades a tots els nivells educatius pel curs 2022-2023 a Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulats.

Matrícules segons nivell educatiu curs 2023-2024

El panell presenta les dades referents a les matrícules realitzades a tots els nivells educatius pel curs 2023-2024 a Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulats.

Històric de places escolars d’infantil i primària

El panell presenta les dades de les places disponibles a cada centre educatiu segons el nivell escolar i el total d’alumnes matriculats a cada escola.

Històric matrícules escoles d’infantil i primària

Es presenten les dades relacionades amb l’històric de les matrícules que es van fer des del curs 2019-2020 fins al’actualitat, de totes les escoles d’infantil i primària a Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulat.

Matrícules escoles d’infantil i primària curs 2019-2020

Es presenten les dades relacionades amb les matrícules que es van fer el curs 2019-2020 de totes les escoles d’infantil i primària a Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulat.

Matrícules escoles d’infantil i primària curs 2020-2021

Es presenten les dades relacionades amb les matrícules que es van fer el curs 2020-2021 de totes les escoles d’infantil i primària a Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulat.

Matrícules escoles d’infantil i primària curs 2021-2022

Es presenten les dades relacionades amb les matrícules que es van fer el curs 2021-2022 de totes les escoles d’infantil i primària a Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulat.

Matrícules escoles d’infantil i primària curs 2022-2023

Es presenten les dades relacionades amb les matrícules que es van fer el curs 2022-2023 de totes les escoles d’infantil i primària a Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulat.

Matrícules escoles d’infantil i primària curs 2023-2024

Es presenten les dades relacionades amb les matrícules que es van fer el curs 2023-2024 de totes les escoles d’infantil i primària a Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulat.

Històric sol·licituds i matrícules escoletes

Es presenta l’històric de les dades relacionades amb les sol·licituds i matrícules que s’han anat realitzant des del curs 2019-2020 fins a l’actualitat a les escoletes de Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulats.

Matrícules escoletes curs 2019-2020

Es presenten les dades relacionades amb les matrícules que es van fer el curs 2019-2020 a les escoletes de Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulats.

Matrícules escoletes curs 2020-2021

Es presenten les dades relacionades amb les matrícules que es van fer el curs 2020-2021 a les escoletes de Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulats.

Matrícules escoletes curs 2021-2022

Es presenten les dades relacionades amb les matrícules que es van fer el curs 2021-2022 a les escoletes de Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulats.

Matrícules escoletes curs 2022-2023

Es presenten les dades relacionades amb les matrícules que es van fer el curs 2022-2023 a les escoletes de Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulats.

Matrícules escoletes curs 2023-2024

Es presenten les dades relacionades amb les matrícules que es van fer el curs 2023-2024 a les escoletes de Formentera. Les dades venen representades en valors absoluts i % acumulats.

Històric bonificacions concedides escoletes

Es presenten les dades relacionades amb les bonificacions concedides als infants de les escoletes de Formentera des del 2019 fins a l’actualitat segons el curs escolar.

Ajudes educació Consell Insular de Formentera

Es presenten les dades relacionades amb les ajudes d’educació atorgades pel Consell Insular de Formentera del curs 2019-2020 fins a l’actualitat.

Històric escola de música i dansa

Es presenten les dades relacionades amb la participació d’alumnes de l’escola de música i dansa des del curs 2021-2022 fins a l’actualitat.

Històric especialitats-instruments Escola de Música

Es presenten les dades relacionades amb l’històric de la participació d’alumnes en les diferents especialitats instrumentals de l’escola de música de Formentera des del curs 2020-2021 fins a l’actualitat.

Històric música i dansa, reglats i no reglats

En el panell venen representades les dades dels estudis reglats i no reglats de cada activitat artística, des del curs 2020-2021 fins a l’actualitat. Els estudis reglats són els que després d’acabar la formació, l’alumne obté una titulació oficial de l’estudi realitzat, al superar els exàmens pertinents. En canvi, els estudis no reglats, són els que els alumnes practiquen per afició, diversió, i no comporta fer cap prova oficial.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.