Visió Mobilitat

L’anàlisi de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies adreçada a la sostenibilitat i la seguretat, així com l’avaluació dels instruments de planificació i els seus efectes, mitjançant un recull de la informació més rellevant en matèria de mobilitat i el seu grau de sostenibilitat és bàsic per assolir els objectius de l’Agenda local 2030.

El Parlament Europeu, el Club de Roma i l’Agenda 21, ja fa anys que recomanen la utilització per anar a treballar, a l’escola, al mercat o les nits d’oci, el ferrocarril, el metro, l’autobús i el taxi, que, juntament amb la bicicleta i el caminar, són els únics mitjans sostenibles, solidaris i ètics.

La mobilitat sostenible és un concepte relativament nou que neix com a reacció als resultats visiblement equivocats en les polítiques de transport, pràctica i actuació a una part important del món durant l’última meitat del segle XX.

Els sistemes de transport basats en el cotxe han resultat insostenibles, consumint una energia excessiva, els efectes sobre la salut de la població, i un empitjorament del servei malgrat les inversions creixents… El transport representa una quarta part de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i gasta el 36% del consum d’energia a Espanya.

L’accés universal sense discriminacions, la reducció de la congestió i el respecte al medi ambient han generalitzat polítiques de mobilitat sostenible que intenten conjugar la màxima llibertat d’accés amb l’estabilització o reducció del consum de combustibles fòssils (per evitar l’escalfament global) o d’energia nuclear (per evitar el dany al medi ambient provocat per la generació d’electricitat mitjançant centrals nuclears) per a vehicles elèctrics o híbrids.

Per tant, s’entén que la promoció de la mobilitat sostenible vagi lligada i encaminada a totes aquelles actuacions de les administracions públiques a facilitar l’accés dels ciutadans al treball, a l’estudi, als serveis i a l’oci mitjançant diversos mètodes de transport sostenibles.

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.