Regulació entrada de vehicles a Formentera

VISIÓ MOBILITAT

Totes les visions

Formentera eco 2019

Formentera eco neix amb la finalitat de regular l’entrada de vehicles a l’illa durant els mesos de major afluència turística, els mesos de juliol i agost; i marcar un sostre del nombre de vehicles. Aquesta iniciativa impulsada des del Consell Insular de Formentera pretén així, salvaguardar l’equilibri mediambiental de Formentera, i aconseguir que l’illa segueixi sent durant tot l’any el destí tranquil que visitants i residents esperen trobar i gaudir.

Històric Formentera eco

Es presenten les dades corresponents a l’històric de Formentera eco des de l’any 2019 fins a l’actualitat segons la categoria dels vehicles.

En el gràfic apareix el sostre de vehicles i el total de vehicles de cada categoria en circulació a l’illa de Formentera regulats per Formentera eco des de l’any 2019 fins avui.

Formentera eco i sostre de vehicles

Es presenta el sostre de vehicles i el total de vehicles en circulació a l’illa de Formentera regulats per Formentera eco des de l’any 2019 fins a l’actualitat. Les dades que presenta el panell es poden filtrar per anys.

Dades principals Formentera eco

Es presenten les dades principals de la regulació de vehicles durant la temporada turística de l’illa aplicada per Formentera eco des de la seva creació.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.