Visió Sociodemogràfica

L’augment de la població mundial, especialment després de la Revolució Industrial, ha tingut una sèrie d’incidències importants sobre l’evolució de les societats i de les nacions del món.

La demografia es pot definir com l’estudi de la dimensió, estructura, evolució i distribució de les poblacions i els seus canvis especials en funció de la natalitat, la mortalitat i la migració.

La composició poblacional pot descriure’s segons algunes característiques demogràfiques bàsiques com ara l’edat, el gènere, l’estatus familiar i la composició de les llars. 

No s’ha d’oblidar la necessitat d’incorporar a la demografia, altres disciplines com ara la sociologia, l’economia, la política social, la biologia i el medi ambient, i de com els diversos fenòmens externs afecten la dinàmica poblacional, atès que ajudaran a entendre millor els diferents canvis i comportaments. Segons els contexts socials i/o econòmics la població pot descriure’s basant-se en l’etnicitat, la religió, la llengua, l’educació, l’ocupació, la renda i la riquesa. Així, aquesta disciplina, s’ha convertit en una eina útil al servei dels governs que en fan ús per determinar el creixement del país i la influència de l’oferta dels serveis públics, socials i econòmics…

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.