Altes al padró per naixement

VISIÓ SOCIODEMOGRÀFICA

Totes les visions

Altes al padró per naixements

Es l’històric de les altes per naixement a Formentera des de l’any 2009 fins a l’actualitat. Les dades es poden filtrar per any, nacionalitat i localitat de naixement.

Altes al padró per naixements segons el gènere

Es presenta l’històric de les dades relacionades amb les altes per naixement a Formentera des de l’any 2009 fins a l’actualitat. Les dades es poden filtrar per any, nacionalitat i gènere.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.