Visió Turisme

El turisme es pot definir com el conjunt de relacions i fenòmens que es produeixen com a conseqüència del desplaçament i estada temporal de persones fora del seu lloc de residència, amb finalitat d’oci majoritàriament, sense excloure el “turisme de negocis”.

El turisme no és sols el viatge d’anada i tornada sinó que inclou el conjunt de relacions que es generen en aquests desplaçaments.

El turisme és un concepte complex, relacionat amb l’economia, la  geografia i la sociologia. Inclou molts elements: l’oferta turística (clima,  platja, monuments…), l’allotjament (hotels, hostals, segones residències…),  la infraestructura (aeroports, xarxa viària i marítima…), la gestió (tour operadors, agències de viatges, propaganda…), el treball i la formació laboral (mà d’obra especialitzada, treball de temporada..), l’oferta complementària (restaurants, bars, cafeteries, discoteques,…), etc.

Els mitjans de comunicació són l’instrument per a que la publicitat pugui arribar de manera massiva a la població.

A partir dels anys seixanta comença el que es coneix com a turisme de masses a nivell mundial.

El turisme és el sector econòmic de major creixement al llarg de les darreres dècades.

El turisme és un fenomen plenament estructurat de la societat d’avui:  l’hàbit de fer turisme s’ha estès fins a esdevenir una “necessitat bàsica” en les pautes de consum de moltes persones d’un ampli espectre socioeconòmic.

El 2019 el turisme va créixer un 4% fins arribar als 1.500 milions de viatgers a tot el món. Espanya figura com a tercer estat més visitat, després dels Estats Units i França.

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.