Estudi dels habitatges turístics

VISIÓ TURISME

Totes les visions

Dades principals habitatges vacacionals a Formentera comercialitzats a Airbnb

El projecte dels habitatges vacacionals a Formentera s’inicia dins l’any 2022 i pretén conèixer en profunditat les dades més interessants que engloben la comercialització d’aquesta tipologia d’allotjament turístic tan representativa a Formentera pel que fa a unitats senceres que s’ofereixen i lloguen en el portal online d’Airbnb. Tot i oferir dades actuals, també presentem un històric que s’inicia des del mes d’octubre de l’any 2014 fins a l’actualitat.

Històric dels habitatges vacacionals a Formentera comercialitzats a Airbnb

Les variables o indicadors més interessants que recull l’estudi són: els habitatges vacacionals de lloguer disponibles i els habitatges vacacionals llogats, les nits reservades en habitatges vacacionals, el seu grau d’ocupació, la seva tarifa diària mitjana en euros i els ingressos per habitació disponibles en els habitatges vacacionals, també recull l’estada mitjana, l’oferta i la demanda de nits com també la previsió total dels ingressos en euros.

Es presenta l’històric del grau d’ocupació en els habitatges vacacionals i en els establiments d’allotjament turístic hotelers de Formentera en funció del més i l’any, etc.

Mapes tèrmic i coroplètics dels habitatges vacacionals a Formentera comercialitzats a Airbnb

Es representen damunt un mapa del món la nacionalitat dels turistes que s’han allotjat a un habitatge vacacional de Formentera comercialitzat a Airbnb segons el país i la ciutat d’origen.

Mapes dels habitatges vacacionals a Formentera comercialitzats a Airbnb

Es representen damunt un mapa de l’illa de Formentera els habitatges vacacionals reservats comercialitzats a Airbnb segons la nacionalitat dels turistes, el període de referència el país i la ciutat d’origen.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.