Visions

CONEIX FORMENTERA EN DADES

En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions

Abans de començar!

Conèixer Formentera a través de les dades amb Power Bi és una experiència nova.
Les visions han estat creades a partir de les dades que cada àrea i departament del Consell Insular de Formentera ha fet arribar a l’Observatori de dades. Altres apartats de les visions han estat treballats i creats a partir de projectes d’estudi, recerca i anàlisi de nova creació duts a terme dins l’Observatori.

L’Observatori, ha tractat i analitzat aquestes dades per posar-les en valor i coneixement, perquè, Microsoft Power Bi les pugui llegir; i al mateix temps, crear de manera gràfica i resumida els panells de dades informatius i dinàmics amb les quals és possible que qualsevol persona interessada a nivell d’usuari i sense la necessitat de tenir una compte de Power Bi hi pugui interactuar in situ.

Abans de començar a explorar pel teu compte i conèixer l’illa de Formentera a través de les seves visions, és important que tinguis al teu abast la següent guia, la qual et permetrà interactuar amb les dades de les diferents visions de manera fàcil i senzilla.

La guia:
Cadascuna de les visions de Formentera conté un determinat nombre de panells amb dades i gràfics dinàmics. Per facilitar la visualització de les dades, els panells que es presenten segueixen una determinada estructura i disseny.

Cada panell de dades conté:
• una taula resum,
• un gràfic de barres evolutiu,
• un gràfic circular o d’anell
• i els filtres, que tenen una gran utilitat perquè permeten i serveixen per visualitzar dades concretes, detallades i fer comparatives.
• Cada panell, també té un quadre de text de presentació de les dades i gràfics que es representen.

Que els panells de dades siguin dinàmics, significa que tenen la capacitat d’interactuar amb l’usuari. I, la millor manera per entendre-ho és posar un exemple:

A la pàgina web, una vegada se clica en l’apartat de les visions, es veuran totes les visions que hi ha.
Imagina que t’interessa fer una consulta de demografia (vols saber la població que viu a Formentera), per tant, clicaràs la visió sociodemogràfica i, dins ella, apareixeran altres botons/pestanyes possibles.

Hauràs d’elegir la pestanya o panell  titulat “Població per grup d’edat, gènere i nucli”, i podràs veure com es troba distribuïda la població que viu a Formentera per diferents grups d’edat (menys de 16 anys, de 16-64 anys i de 65 o més anys) i gènere (H: homes, D: dones) entre els anys 2011 i 2019.
Les dades les podrà filtrar per any, nucli o disseminat de població … si cliques alguna o vàries opcions del filtre o filtres, veuràs com tot el panell de dades canvia i apareixerà la informació específica que has seleccionat. En aquest cas concret,  el canvi es produirà en la taula de dades i en el mapa. En relació a la resta de panells, tant si són mapes, gràfics de barres, circulars o d’anell i taules també es produiran els canvis.

Un altre aclariment és que mentre et moguis per damunt el panell, i en aquest cas concret, que conté un mapa, si et poses damunt una de les bombolles de colors del mapa et retorna la informació específica que conté; i, si la cliques, també té la capacitat de modificar la taula retornant la informació que conté la bombolla. El mateix ocorrerà amb la resta de panells, independentment de la forma del gràfic de visualització.

I fins aquí la guia pràctica, ara només es tracta de practicar i conèixer Formentera des de les seves visions. I, si tens qualsevol dubte o consulta pots contactar directament amb nosaltres a través de la següent adreça electrònica: info@observatorideformentera.cat

Visió Sociodemogràfica

Visió Econòmica

Visió Turisme

Visió Ambiental

Visió Cultura i Patrimoni

Visió Mobilitat

Visió Educació i Esports

Visió del resident

Altres projectes