Qualitat d’aigües de platja

VISIÓ AMBIENTAL

Totes les visions

Estudi i anàlisi qualitat aigües de bany platges de Formentera

Es presenten les dades principals de l’estudi i anàlisi de la qualitat d’aigües de bany a les platges de Formentera des de l’any 2010 fins a l’actualitat segons la seva qualificació i valoració.

Qualitat aigües bany valoració i platges

Es presenta la qualitat d’aigües de bany a les platges de Formentera de l’any 2019 segons la seva qualificació i valoració. Les dades es poden filtrar per platja i mes en el qual s’ha fet el seguiment de les mostres

Qualitat aigües bany segons valors EC i EI

Es presenten els resultats de la qualitat d’aigües de bany segons el valor acumulat de EC i EI. Les dades es poden filtrar per platja i mes.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.