Contractes de treball

VISIÓ ECONÒMICA

Totes les visions

Històric contractes segons tipologia per gènere i edat

El panell presenta l’històric de les dades relacionades amb els contractes de treball a Formentera segons la seva tipologia contractual (indefinida, temporal i convertida). Les dades venen representades en valors absoluts. Les dades es poden filtrar per any, trimestre i mes.

Històric contractes segons sector

El panell presenta les dades de l’històric dels contractes realitzats a Formentera des de l’any 2005 fins a l’actualitat, en relació al sector econòmic al qual pertanyen (construcció, agricultura, indústria, serveis). Les dades es presenten en valors absoluts. Pots filtrar les dades per any, trimestre i mes. Recorda que pots seleccionar tants filtres com vulguis i el gràfic et retornarà la informació seleccionada.

Comparativa atur i contractes de treball

El panell següent presenta una comparativa entre l’atur segons els sector econòmic, el gènere i l’edat, i per altra banda, els contractes de treball en funció del sector econòmic, la tipologia de contracte i el gènere a Formentera. Les dades venen representades en totals acumulats.
Pots filtrar la informació que representen cadascun dels gràfics per any, trimestre i mes.

Contractes per tipologia, gènere masculí

El següent panell presenta les dades relacionades amb la tipologia de contractes de treball segons el gènere realitzats a Formentera des de l’any 2005 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts i en % acumulats. Pots filtrar les dades per anys, trimestres i mesos.

Contractes per tipologia, gènere femení

El següent panell presenta les dades relacionades amb la tipologia de contractes de treball segons el gènere realitzats a Formentera des de l’any 2005 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts i en % acumulats. Pots filtrar les dades per anys, trimestres i mesos.

Contractes per tipologia, gènere masculí i femení

El següent panell presenta les dades relacionades amb la tipologia de contractes de treball segons el gènere realitzats a Formentera des de l’any 2005 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts i en % acumulats. Pots filtrar les dades per anys, trimestres i mesos.

Contractes per tipologia i sector econòmic

El següent panell presenta les dades relacionades amb la tipologia de contractes de treball segons el sector econòmic realitzats a Formentera des de l’any 2005 fins a l’actualitat. Les dades venen representades en valors absoluts i en % acumulats. Pots filtrar les dades per anys, trimestres i mesos.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.