Totes les visions

Evolució PIB anual Espanya

Les dades següents representen l’evolució de l’indicador econòmic, el PIB anual en milions d’euros d’Espanya. El gràfic inferior representa la variació del PIB anual d’un any respecte l’anterior en %. La taula també expressa en barres la variació del PIB anual, de color verd quan la variació expressa valors positius i de color vermell quan els valors són negatius.

Evolució PIB per càpita Espanya

Les dades següents representen l’evolució de l’indicador econòmic, el PIB per càpita en euros d’Espanya. El gràfic inferior representa la variació del PIB per càpita d’un any respecte l’anterior en %.

Evolució PIB anual Illes Balears

Les dades següents representen l’evolució de l’indicador econòmic, el PIB anual en milions d’euros de les Illes Balears. El gràfic inferior representa la variació del PIB anual d’un any respecte l’anterior en %. La taula també expressa en barres la variació del PIB anual, de color verd quan la variació expressa valors positius i de color vermell quan els valors són negatius.

Evolució PIB per càpita Illes Balears

Les dades següents representen l’evolució de l’indicador econòmic, el PIB per càpita en euros de les Illes Balears. El gràfic inferior representa la variació del PIB per càpita d’un any respecte l’anterior en %.

Comparativa evolució PIB anual i variació entre Espanya i Illes Balears

Es presenta una comparativa entre l’evolució de l’indicador econòmic, el PIB per anual i la seva variació entre Espanya i les Illes Balears.

Comparativa evolució PIB per càpita i variació entre Espanya i Illes Balears

Es presenta una comparativa entre l’evolució de l’indicador econòmic, el PIB per càpita i la seva variació entre Espanya i les Illes Balears.

Renta bruta disponible Illes Balears i Formentera

Es presenten les dades relacionades amb la renta bruta disponible en milers d’euros i la renta bruta disponible per càpita en euros de les Illes Balears i Formentera. Es presenten les dades definitives que comprèn l’històric a partir de 2012 fins a l’actualitat.

Vols més informació?

Pots contactar amb l'Observatori de Dades Formentera i rebre més informació

Activitat

L’activitat de l’Observatori és molt àmplia i variada, dirigida principalment a posar en valor i coneixement de la societat en general un banc de dades de l’illa de Formentera com també documentar-les i orientar les polítiques públiques.

Visions

Coneix Formentera en dades. En aquesta secció trobaràs tota la informació en dades i continguts que es refereixen a l’illa de Formentera, a partir d’una classificació en les diferents visions.